=Menu=
slide3.jpg
slide2.jpg
slide1.jpg

Accountant Budel | Belastingadviseurs

accountants Budel

accountants

Onze registeraccountants (RA) en accountant-administratieconsulenten (AA) werken gezamenlijk aan samenstellings- beoordelings- en controleopdrachten. Ook administratieve organisatie, administratieve automatisering, fusies en overnames behoren tot de werkzaamheden, veelal in nauw overleg met de belastingadviseurs. Accountants Budel


belastingadvies Budel

belastingadviseurs

Onze belastingadviseurs adviseren en begeleiden bij bedrijfsopvolging, reorganisaties, herstructureringen, overnames, fusies en grensoverschrijdende activiteiten. Ook verzorgen zij financiële planning, tax- en successieplanning en voeren zij fiscale procedures. Belastingadvies Budel


accountant Budel

salarisadviseurs

Onze salarisadviseurs maken uiteraard salarisstroken, aangiften loonheffing en ziek- en hersteldmeldingen. Maar we zijn ook adviseur: we stellen arbeidsovereenkomsten op, maken pro-forma salaris(kosten)berekeningen en adviseren u bij allerlei personeelsproblematiek zoals ontslagaanvragen. Ook begeleiden wij u adequaat en kundig bij boekenonderzoeken van UWV en fiscus, waarbij wij desgewenst vooraf een quickscan (risico-analyse) verzorgen van uw salarisadministratie. Accountant Budel


belastingadviseurs Budel

overname-adviseurs

Wij treden op als adviseur bij overnames en fusies. Wij kunnen hierbij optreden als belangenbehartiger van de koper, maar uiteraard ook als adviseur van de verkopende partij. Onderdeel van onze werkzaamheden kan zijn de waardebepaling van uw onderneming, het begeleiden van de onderhandelingen, het uitvoeren van due dilligenceonderzoeken en het onderzoeken en optimaliseren van de fiscale consequenties van koop en verkoop. Belastingadviseurs Budel


administrateurs Budel

administrateurs

Invoeren van financiële administraties per maand, kwartaal of per jaar: snel, vakkundig en persoonlijk. Tevens verzorging van uw aangiften omzetbelasting.